تولید انیدریدمالئیک
گالری تصاویر

انیدرید مالئیک مدبران شیمی

 شرکت مدبران شیمی به منظور تولید محصول انیدرید مالئیک در سال 1386 ایجاد شده است. ظرفیت تولید این طرح در فاز اولیه 20 هزار تن در سال می باشد. انیدریدمالئیک یک محصول میانی پتروشیمی است که برای تولید حلال ها و محصولات شیمیایی دیگر به ویژه رزین های پلی استر کاربرد دارد.

خوراک: نرمال بوتان

محصولات:

  • انیدرید مالئیک 20 هزار تن در سال
  • اسید فوماریک 2 هزار تن در سال

کاربرد:  رزین غیر اشباع، THF، کوپلیمرها، اسید مالئیک، سموم کشاورزی،  BDO و غیره

محل اجرای طرح: منطقه آزاد اقتصادی انرژی پارس- عسلویه

سرمایه گذاری موردنیاز: 100میلیون دلار

سهم  گروه توسعه ارژی تدبیر: 100 درصد

دوره بازگشت سرمایه: 3 سال و 6 ماه

نرخ بازدهی داخلی: 24.04 درصد